MindManager16破解|Mindjet MindManager 2016 16.0.159汉化中文破解版 序列号 key 32/64位

MindManager16破解|Mindjet MindManager 2016 16.0.159汉化中文破解版 序列号 key  32/64位

版本:MindManager 2016 For Windows更新日志:

功能点:
1. 新增流程图,流程图模板和主题形状
2. 新增概念导图,描绘主题关联
3. 多显示屏支持

破解方法:1.首先安装压缩包里面的Mindjet_MindManager_2016_Trial_64.exe,2.安装完成后,在安装目录以管理员身份运行Mindjet MindManager.exe3.再把文件夹里面的MindManager.exe替换安装文件即可。Mindjet_MindManager2016.rar

下载仅供下载体验和测试学习,不得商用和正当使用。

下载体验

请输入密码查看下载!

如何免费获取密码?

点击下载

评论